Conservation of biodiversity

Společnost pro zachování a obnovu biodiversity o.p.s.

Textové pole: O SPOLEČNOSTI

Je dusné horké ráno. Procházíme ulicí Quing –ping marketu  v čínském Cantonu. Pomalu se začínají otevírat malé obchůdky v přízemí zchátralých domů a místní prodejci vystavují své zboží. Stovky a možná i tisíce želv zastoupené několika desítkami druhů pocházejících z jihovýchodní Asie a Indonésie jsou prodávány v dřevěných bednách a koších.  Obrovské, fascinující množství  živočichů, které jsme měli možnost vidět na tomto tržišti pocházelo velkým dílem z volné přírody okolních zemí. Žáby, ještěři, hadi, želvy i drobní savci byli prodáváni jako potravina a také jako součást tradiční čínské medicíny.

                                                                                                                                     (Guangzhou, květen 2000)

 

Hlouček lidí nás obklopil tak těsně, že jsme se nemohli téměř ani pohnout. Malé dřevěné dveře byly zamčeny petlicí a my jsme stále čekaly na majitele, vydáni na pospas zvídavým pohledům. Bylo to pro ně nepochopitelné – proč cizinci chtějí vidět želvy? .... Ano, právě Chittagong je jedno z míst odkud se pašují vzácné druhy želv přes Myanmar na potravinové trhy v jižní Číně.

                                                                                                                                     (Chittagong, listopad 2002)

 

Pátrání po výskytu sladkovodních a terestrických druzích želv jižní a jihovýchodní Asie nás dovedlo až sem. Do míst kde se odehrává jedno z mnohých představení krutosti člověka k životu.Ano, právě v posledních zhruba 150 letech došlo k dramatickému zvýšení rychlosti úbytku rostlinných a živočišných druhů. Například v letech 1600 až 1700 vyhynul přibližně každé desetiletí jeden savčí a ptačí druh. V letech 1850 až 1950 se tento trend dostal na desetinásobné množství, zhruba jednoho druhu za rok (Smith et al., 1993). Významným problémem v tomto směru je fakt, že zatímco v dřívější době bylo vymírání pouze přírodním procesem, tak v současnosti je 99% případů vyhynutí důsledkem lidské činnosti…..Možná, že si člověk jako živočišný druh ve své biologické podstatě není schopen uvědomit rozsah a závažnost svého „boje o přežití“- možná, že naše schopnost inteligence a racionálního úsudku je až příliš zaměřena na nás samé. Nicméně život, jehož jsme nedílnou součástí, je zřejmě tím nejvzácnějším co tato Země má a my nemáme právo ho zničit.

 

 

Luděk Hojný

Zakladatel společnosti pro Zachování a obnovu biodiversity o.p.s

 

Zakládací listina